Aussi Tessa søskende og hjem ZA

Aussi Tessa er omhyggeligt udvalgt fra en af Sydafrikas mest velestimerede kenneler. Sit første leveår opholdt hun sig sammen med os i Lesotho, hvor vi arbejdede for Mellemfolkeligt Samvirke. Tessa er nu yngste medlem og ”datter” i vores familie, som i øvrigt også tæller fire drenge.